chiromantijos būrimo puslapis

Delno Skaitymas

Neveltui žmonės sako: “Tavo ateitis yra tavo rankose”. Būrimas iš rankos dar vadinamas chiromantija. Iš tikrųjų, delno linijų ryšys su žmogaus charakteriu ir ateitimi jau seniai žinomas. Dabartinis mokslas ne tik patvirtino šį teiginį, bet ir davė svarbių faktų, kad toks ryšys tikrai yra.

Šimtai nervų galiukų, esančių delne, nepertraukiamai pasikeitinėja informacija su smegenimis, todėl galima sakyti, kad informacija atsispindi ir rankos delne. Anksčiau žmonės labai skirtingai reagavo į būrimą iš rankos. 17 amžiuje chiromantija oficialiai buvo dėstoma Leipcigo ir Galo universitetuose Vokietijoje, tačiau tuo pačiu laiku Anglijoje buvo žiaurios bausmės už būrimą iš rankos.

Šiuo metu chiromantiją labai plačiai vartoja pasaulyje genetikos ir psichiatrijos specialistai, kaip vieną iš papildomų diagnostikos metodų.

Tai tik keletas būrimo iš rankos istorijos pavyzdžių.

Skirtumai tarp dešinės ir kairės rankų

Esminis skirtumas tarp dešinės ir kairės rankų yra toks, kad kairė ranka parodo tai, ką žmogus gimdamas jau atsinešė į šį pasaulį, o dešinė – tai, koks jis yra dabar. Aišku, kairiarankiams tinka tik atvirkštinis variantas. Visa esmė tame, kad dešinę ranką mes naudojam kur kas dažniau nei kairę, todėl žmogui formuojantis daugiau informacijos kaupiasi būtent dešinėje rankoje, kuri ir rodo dabartį.

Analizuoti reikia ne kairę ranką, kaip tai daro čigonai, bet būtinai abi. Tiktai būriant iš abiejų rankų galima atskleisti pagrindines žmogaus raidos tendencijas ir pasakyti, kas jo laukia ateityje. Pažiūrėkite į savo delnus – be didelio vargo įsitikinsite, kad jų linijos, formos, elementai skiriasi. Išnagrinėkite šiuos skirtumus, pasistenkite išsivaizduoti, kas bus, jeigu ir toliau viskas eis ta kryptimi. Lai tai būna raktas į ateities pažinimą.

Delno elementai

Zona A – tai vidinio aktyvumo zona, charakterizuoja artimus įvykius;

Zona B – tai išorinio aktyvumo zona, santykiai su visuomene, išoriniu pasauliu;

Zona C – tai vidinio pasyvumo zona, ryšys su pasąmone;

Zona D – tai išorinio pasyvumo zona, kūrybinė jėga, energija.

būrimas iš delno linijų

Delno linijų reikšmės

1. Jupiterio pirštas

Jupiterio pirštas arba, paprasčiau sakant, rodomasis pirštas charakterizuoja tokias charakterio savybes kaip ambicingumas, organizuotumas, valdžios troškimas.

Labai ilgas rodomasis pirštas, pagal ilgį nenusileidžiantis didžiajam ar net lenkiantis jį, rodo diktatorišką natūrą. Tokios charakteristikos pirštą turėjo Napoleonas.

Trumpas rodomasis pirštas – menkos gyvenimiškos jėgos.

2. Saliamono žiedas

Tai yra ženklas, kuris sutinkamas ne kiekviename delne. Jis reiškia, kad žmogus turi potraukį į okultizmą, be to, jam yra didelės galimybės tobulėti šioje srityje.

3. Jupiterio kalva

Normalus kalvos dydis – savimi pasitikėjimo, geraširdiškumo, entuziazmo, draugiško nusiteikimo su kitais ženklas. Širdyje šis žmogus yra konservatorius, gerbiantis apeigas ir tradicijas, jam patinka didelės puotos.

Plokščia, neišsivysčiusi kalva – tinginystė, egoizmas, nepasitikėjimas savimi. Tokio žmogaus poelgiai yra dažnai neapgalvoti, niekada negalvoja apie kitus.

Labai didelė kalva reiškia, kad žmogus per daug pasitiki savimi, yra labai ambicingas, užsispyręs, linkęs vadovauti.

Jeigu tarp Jupiterio kalvos ir Saturno kalvos nėra tarpelio, tai žmogus yra labiau darbštus komandoje nei vienas pats.

4. Širdies linija

Ilga, palinkusi, esanti per mažą atstumą nuo pirštų pradžios, linija, kalba apie geraširdiškumą, geidulingumą ir polinkį pertekliams. Jeigu linija ilgesnė ir ryškesnė nei kad mąstymo linija, tai esamoje situacijoje žmogus elgsis pagal širdies balsą, o ne pagal mąstymą.

Tiesi linija rodo tokias savybes kaip slaptumas ir per didelis susidomėjimas savo asmenybe.

Trumpa ir neryški linija byloja apie nesugebėjimą stipriai mylėti.

Trūkinėjanti linija išduoda polinkį flirtuoti.

Labai ilga, gyli, esanti arti pagrindinio piršto linija rodo pavydą ir savitus jausmus mylimam žmogui.

Neaiški ir blanki linija byloja apie didelius sunkumus jausmų srityje.

Jeigu linija turi daug mažų išsišakojimų, tai reiškia, kad Jūs turite reikalų su ryškiu ir energingu žmogumi. Jei išsišakojimai eina į viršų, tai reiškia, kad artinasi sėkmingi romantiški nuotykiai, o jei eina išsišakojimas žemyn – nesėkmė.

5. Mąstymo linija

Šios linijos ilgis charakterizuoja intelekto, gebėjimo suprasti, informacijos įsisavinimo ir intelektualinio potencialo panaudojimo lygį.

Tiesi linija, einanti per visą delną, rodo praktiškumą, tikroviškumą ir gerą organizuotumą. Tai taip pat rodo, kad žmogus tvirtai stovi ant žemės ir ‘nestato ore pilių’.

Tiesi ir ilga mąstymo linija yra geros atminties ir mokėjimo planuoti simbolis.

Trūkis linijoje rodo incidentus, nelaimingą įvykį, kuris buvo paveikęs proto veiklą.

Nedideli tarpeliai rodo intelektualinio potencialo pasikeitimą. Tai mažiau reikšminga charakteriui, negu esant dideliems ir aiškiems linijos trūkiams.

Jeigu linija prasideda nuo gyvenimo linijos, truputi liečiasi su ją, tada tai yra protingumo, apdairumo ir charakterio susibalansavimo ženklas.

Jeigu linija prasideda truputį toliau nuo gyvenimo linijos, tai yra nepriklausomybės ir sumanumo ženklas, taip pat būtina įlieti į gyvenimą energijos, nes kitu atveju energija ir jėga bus panaudota veltui.

Jeigu linija prasideda žymiai toliau nei kad gyvenimo linija, tai – susinervinimo ženklas.

Nykštys: 6. Valios falanga 8. Logikos falanga

Pagal svarbą, nykštys gali lygintis su visais kitais pirštais kartu paėmus. Tai pagrindinis gyvenimiškų jėgų, energijos ir ištvermės indikatorius. Kuo didesnis šis pirštas, tuo didesnėmis gyvenimiškomis jėgomis žmogus veikia. Ypatingai tuo atveju, jeigu Jūsų rodomasis pirštas yra didelis.

Pirmoji, viršutinė nykščio falanga reiškia valią,

antroji vadinama logikos,

trečioji – priskiriama jau delnui.

Ilgas, didelis pirštas reiškia lyderiavimą, gerą mąstyseną, valios jėgą, apskaičiavimą.

Labai ilgas pirštas – tironas, despotas, savimi pasitikintis, neperkalbamas žmogus.

Jeigu šis pirštas trumpas – jausmingas, neapgalvojantis savo veiksmų, veikiantis pagal širdies balsą, o ne pagal logikos ir sveiko proto žmogus.

Trumpas ir storas pirštas – atkaklumas ir užsispyrimas.

Nedidelis ir silpnas pirštas – žmogus, neturintis valios ir mažai turintis gyvenimiškų jėgų.

Tiesus ir stiprus pirštas – slapukavimas, atsargumas, ištikimybė, pasitikėjimas ir užsispyrimas.

Minkštas pirštas – kantrus, diplomatiškas, ekstravagantiškas žmogus.

Jeigu valios ir logikos falangos maždaug vienodo dydžio – žmogaus charakteris gerai subalansuotas.

Jeigu valios falanga didesnė negu logikos – žmogaus energija labai silpnai kontroliuojama logikos, jį valdo jausmai ir emocijos.

Atvirkštinis variantas – charakterio uždarumas, jausmų nerodymas.

Jeigu logikos falanga ties centru siaurėja – impulsyvumas, skubėjimas, neapgalvojimas savo veiksmų. Jei ši falanga plati ir stipri – savo veiksmų apgalvojimas, blaivus, racionalus ir logiškas mąstymas.

7. Gyvenimo linija

Vienas iš labiausiai paplitusių neteisingų teiginių apie gyvenimo liniją yra toks: kuo ilgesnė gyvenimo linija, tuo ilgiau žmogus gyvens. Atsiminkite, kad gyvenimo linijos ilgis nėra niekaip surištas su žmogaus gyvenimo trukme.

Ilgis ir šios linijos charakteristika parodo žmogaus energiją, jo gebėjimą kovoti su ligomis ir nemaloniomis išorinėmis aplinkybėmis.

Linijos kreivumas atsispindi žmogaus gyvenimo pokyčius.

Ilga ir ryški gyvenimo linija sako tai, kad Jūs turite daug jėgų ir esate fiziškai stiprus žmogus.

Trumpa linija liudija apie energijos stoką ir fizinį trapumą.

Linijos trūkis nors viename delne rodo ligą ir jos greitą išgijimą, o trūkis abejuose delnuose – rimtą ligą.

Jeigu nuo gyvenimo linijos eina daug mažyčių išsišakojimų, tai yra geros sveikatos ženklas. Jeigu šie išsišakojimai eina į viršų, tai sveikata bus bloga, jeigu nukreipti į apačią – turėsite materialinių sunkumų.

Jei linija prasideda ant Jupiterio kalvos – didelės ambicijos ir sėkmės siekimas.

Jeigu linija prasideda nuo Jupiterio kalvos – ambicijos ir sėkmės siekimas.

Jeigu linija prasideda nuo proto linijos – tai yra žmogus, kuris pasveria ir gerai apgalvoja kiekvieną savo žingsnį.

Jei linijos pradžia yra žemiau už proto liniją – nepakankama savikontrolė.

Išsišakojimas nuo gyvenimo linijos, einantis prie Jupiterio kalvos reiškia pasitikėjimą savimi ir labai gerą nuomonę apie save.

Jeigu linijos pabaiga dvigubinasi, ir viena šaka baigiasi Mėnulio kalvos zonoje, tai reiškia, kad bus daug tolimų kelionių.

Jeigu linija dvigubinasi pradžioje ir eina iki proto linijos, tai laukia geras palikimas: tai gali būti nebūtinai palikimas tikrąją ta žodžio prasme, bet ir paprasčiausiai galimas tėvų vaidmuo, kurie išaugino savo vaiką kaip asmenybę.

Išsišakojimas link proto linijos maždaug gyvenimo linijos viduryje parodo, kad sėkmė ir pripažinimas žmogų aplankys vidutiniame amžiuje, išsišakojimas link Saturno kalvos – pastovi kova, kurią jis sugebės vesti vienas be kitų pagalbos.

Išsišakojimas link Saulės kalvos – žmogaus talentas bus pastebėtas ir bus nukreiptas reikiama kryptimi.

Išsišakojimas link Mėnulio kalvos – didelis žmogaus noras keliauti, noras dažnai keisti gyvenamąją vietą.

9. Marso kalvos papėdė

Marso kalvos papėdė charakterizuoja tokias savybes kaip drąsa, narsumas, agresyvumas.

Normalaus dydžio Marso kalvos papėdė reiškia drąsą, gebėjimą nepamesti galvos kritinėse situacijose.

Plokščia papėdė – sunkumai ir nesugebėjimas iškentėti skausmo ir fizinių kančių.

Labai didelė papėdė – agresija, žiaurus charakteris, tokie žmonės yra linkę kariauti, yra impulsyvūs, mielai rizikuoja.

10. Marso linija

Dar vienas šios linijos pavadinimas yra Vidinė gyvenimo linija.

Linijos buvimas reiškia, kad dabartiniu metu žmogus pergyvena sunkų, įtemptą ir pavojingą periodą.

11. Veneros kalva

Plati, tvirta ir apvali kalva – geraširdiškumas, atvirumas, žmogus, turintis gailestį ir užuojautą bei mylintis vaikus.

Plokščia, neišsivysčiusi kalva – kuklumas, diplomatiškumas, savikontrolė.

Didelė kalva – didelė gyvenimiška jėga.

Labai didelė kalva – labai didelis energingumas ir polinkis malonumams.

Labai didelė ir kieta kalva – padidintas seksualinis geismas, o labai didelė ir minkšta kalva – nepastovumas, aistra.

Jeigu apatinė kalvos dalis labiau ištempta negu viršutinė, tai reiškia, kad žmogus turi artistinių sugebėjimų.

Didelis kryžius ant kalvos rodo savimylą.

12. Likimo linija

Likimo linijos nebuvimas reiškia, kad laukia ramus, tekantis, be jokių nuotykių ir avantiūrų gyvenimas.

Tiesi ir netrūkinėjanti linija – sėkmingo, turinčio mažas problemas gyvenimo ženklas.

Trūkiai arba punktyrinė linija – laimingi gyvenimo periodai persikerta su sunkiais ir nelaimingais gyvenimo periodais. Tuo atveju, jei linija yra sudėliota kaip iš atskirų elementų, persipinančių vieno su kitu – ateityje Jūsų laukia geros permainos.

Trumpi trūkiai linijoje – kliūtys ir barjerai.

Jei linija pasiekia Saturno kalvą – žmogus gyvena ant savo galimybių ribos.

Jei linijoje yra išlinkimas, kuris apeina Jupiterio kalvą – žmogus per savo stiprią valią būtinai pasieks didelę sėkmę.

Jeigu linija prasideda nuo proto linijos arba širdies linijos – sėkmė ateis gyvenimo pabaigoje.

Jeigu linija prasideda nuo gyvenimo linijos – tai tas taškas, kuriame jos išsiskiria, rodo naujo gyvenimo periodą.

Jeigu linija prasideda nuo riešo – nuo vaikystės žmogus turi labai didelį pareigos jausmą.

Jeigu linija prasideda nuo Mėnulio kalvos – žmogus turės spalvingą gyvenimą, labai daug keliaus ir važinės.

Jeigu linijos pradžia yra nuo Veneros kalvos ir baigiasi ant Saturno kalvos – sėkminga ir be rūpesčių vaikystė, o taip pat rodo, kad gausite labai didelį palikimą.

Linijos pabaiga, sutampanti su širdies linijos pabaiga sako, kad meilė ir duoti įsipareigojimai pareikalaus iš žmogaus pasiaukojimo.

Pabaiga ant proto linijos rodo, galimus apsiskaičiavimus ir klaidas, kurie prives prie planų griūties.

Linijos pabaiga ant Saulės kalvos – talentingumas, populiarumas.

Linijos vieno išsišakojimo pabaiga ant Saulės kalvos – sėkmingas bendradarbiavimas.

Jeigu išsišakojimas pereina visą Saulės kalvą, reiškia, kad bendradarbiavimas bus nesėkmingas.

Linijos išsišakojimas, einantis iki Merkurijaus kalvos – sėkmės ženklas, pripažinimas už nuopelnus mokslo ir verslo srityse.

13. Dukterinė gyvenimo linija (Via Lasciva)

Dukterinė gyvenimo linija dar vadinama Paukščių taku. Ji sutinkama labai retai. Dažnai ši linija maišoma su sveikatos linija (Hepatica).

Jei ji yra, tai tiesi ir trumpa linija reiškia greitą nuovargį, tiesi ir ilga linija, siekianti Merkurijaus kalvą – gražbylystę, abejotinus moralinius principus.

Išlenkta linija – Jūs esate pats didžiausias priešas sau. Jeigu išlenkta linija prasideda Veneros kalvos srityje, tai žmogus yra priklausomas nuo alkoholio ir narkotikų.

Jeigu išsišakojimai tik tik siekia Saulės liniją – turtingumo ženklas, jeigu linija kerta Saulės liniją – finansinė krizė, susijusi su klastingu partneriu.

14. Riešo linija

Lygiagrečios, ryškios riešo linijos yra sveikatos, ilgo ir laimingo gyvenimo ženklas.

Viršutinė riešo linija, primenanti grandinėlę, reiškia nelauktą laimę po didelių sunkumų.

Jeigu viršutinė riešo linija eina link Jupiterio kalvos – ilgos ir pelningos kelionės.

Jeigu viršutinė riešo linija eina link Saulės kalvos – kelionės ir šilti kraštai.

Jeigu viršutinė riešo linija eina link Merkurijaus kalvos – nelaukti turtai.

Jeigu viršutinės riešo linijos išsišakojimai eina link Mėnulio kalva – kelionės.

15. Saturno pirštas

Saturno pirštas dar kitaip vadinamas didžiuoju.

Jei jis yra ilgas, stiprus ir sunkus, tai rodo rimtą, galvojantį, neišlepintą gyvenimo žmogų.

Jeigu pirštas trumpas – žmogus, kuris sprendimus priima intuityviai, neapsvarsto visų galimybių.

Labai ilgas pirštas – pedantiškas, sergantis, melancholiškas žmogus.

Kreivas pirštas – žmogus, linkęs į savieikvojimą.

16. Apolono pirštas

Dar kitaip vadinamas bevardžiu ar Saulės pirštu.

Stiprus ir lygus pirštas – emocingas, subalansuotas žmogus.

Ilgas pirštas – sėkmė, šlovė, visuomenės pripažinimas.

Labai ilgas pirštas – intravertiškų poelgių žmogus.

Trumpas pirštas – nepakankama emocijų kontrolė.

17. Merkurijaus pirštas

Trumpas mažasis pirštas – sunkumai save realizuojant.

Ilgas pirštas, siekiantis bevardžio piršto nago pradžią reiškia, kad žmogus turi didelę įtaką kitiems.

Kreivas pirštas – melo ir neatvirumo simbolis.

18. Saturno žiedas

Saturno žiedas rodo, kad žmogus yra metodiškas, patikimas ir atsakingas. Jie turi stiprų pareigos jausmą ir dažnai yra puikūs lyderiai. Jie taip pat labai išradingi ir galima tikėtis, kad sugalvos planą, kai reikalai klostosi blogai. Tačiau kartais jie gali būti gana užsispyrę ir lėtai keisti savo būdą.

19. Saturno kalva

Normalus kalvos dydis – gilus protas, savianalizė ir imlumas naujoms žinioms, apgalvojimas bei atidumas.

Plokščia, neišsivysčiusi kalva – žmogus, kuris neturi užsibrėžtų gyvenime tikslų, jį supranta kaip žaidimą. Iš šio žmogaus galima tikėtis pačių netikėčiausių poelgių, yra laisvamaniškas ir neatsakingas.

Labai didelė kalva – nereikalingumo jausmas, savęs žeminimas, uždarumas, linkimas į nusikaltimus.

Ištemta kalva į Jupiterio kalvos pusę – tikslai labai aukšti.

Ištemta kalva į Saulės kalvos pusę – geras skonis, pasaulį mato rožinėmis spalvomis.

Jeigu Saturno kalvos centre yra žvaigždė (trys ir daugiau linijų persikerta), tai gali būti fatališko gyvenimo įvykio ženklu.

20. Apolono kalva (Saulės)

Normalus kalvos dydis – geraširdiškumas, dosnumas, gero skonio ir artistiškų savybių žmogus.

Plokščia ir neišsivysčiusi kalva – pilkas, liūdnas, betikslis egzistavimas, jokio polinkio menui ir kultūrai.

Labai didelė kalva – ekstravagantiškumas, nenatūralumas, apsimetinėjimas, meilė pramogoms.

Ištemta kalva link Merkurijaus kalvos – galimybė kažką pasiekti meno srityje.

Jeigu ši kalva susilieja su Merkurijaus kalva, tai reiškia, kad yra sustiprintos intravertinės ir ekstravertinės tendencijos.

21. Veneros juosta

Šios linijos nebuvimas kalba apie tai, kad žmogus yra ramaus būdo, gerai kontroliuoja save.

Ryški linija reiškia, kad Jūs esate per daug emocingas žmogus.

Trūkinėjanti linija – esate per daug jautrus.

Jeigu linija baigiasi ant Merkurijaus kalvos – didelis energinis potencialas, ekstremumų mėgėjas.

22. Merkurijaus kalva

Normalaus dydžio kalva – gyvas charakteris, lengvabūdiškumas, gudrumas, apgaulingumas. Šie žmonės mėgsta įvairovę ir dideles kompanijas.

Plokščia, neišvystyta kalva – nuobodus, neįdomus žmogus, lengvai viskuo tiki, nevykėlis.

Didelė kalva – geras humoro jausmas.

Labai didelė kalva būdinga žmonėms, turintiems aštrų protą, linkusiems žaisti ir apgavinėti.

Trumpos linijos, kurios yra ant šios kalvos, žinomos kaip medicininės stigmatos. Jos kalba apie žmogaus gebėjimą gydyti ir dažnai aptinkamos daktarų ir med. seselių delnuose.

23. Vaikų linija

Vaikų linija vadinama linija, einanti nuo nykščio pagrindo, per delną ir besibaigianti ties mažyliu. Sakoma, kad ši linija reiškia jūsų vaisingumą ir reprodukcinę sveikatą.

Ji reiškia, kad asmuo greičiausiai turės vaikų. Jei eilutėje yra daugiau nei vienas vaikas, tai reiškia, kad asmuo greičiausiai turės kelis vaikus.

24. Vestuvių linija

Ryški vestuvių linija charakterizuoja ne tik vestuves, bet ir gerus bendradarbiavimo santykius.

Linijų kiekis atitinka žmonių skaičių, su kuriais šie santykiai bus.

Neryškios, sunkiai matomos linijos – nedidelės intrigos, nepalikusios didelio ženklo gyvenime.

Trūkis vestuvių linijoje gali rodyti skyrybas, santykių nutrūkimą.

Jeigu trūkinėjantys linijos fragmentai kerta vienas kitą, tai reiškia, kad nutraukti santykiai buvo po kurio laiko vėl atstatyti.

Dviguba linija nurodo, kad šiuo metu pas Jus yra santykiai su dviem žmonėm vienu metu.

Kiekvienos linijos gilumas rodo santykių rimtumą su šiais žmonėmis.

Labai gerai susiformavęs lankas, einantis link mažojo piršto reiškia, kad Jūs nesutvertas santuokai. Tačiau yra galimi santykiai su priešinga lytimi.

Jeigu linija baigiasi išsišakojimu – santykių nutrūkimas.

Jeigu linija kertasi su Veneros juosta – nesėkminga santuoka.

Jeigu vestuvių linija kerta liniją, einančią nuo Merkurijaus piršto, tai reiškia, kad aplinkiniai nėra linkę palaikyti Jūsų santuokos.

25. Apolono linija (Saulės)

Šios linijos nebuvimas reiškia eilę kliūčių ir nusivylimų.

Tiesi ir ryški linija – laimingas gyvenimas, žmogaus spinduliavimas gerumu.

Labai neryški linija – nesugebėjimas susikoncentruoti, galimybių neišnaudojimas, nesėkmingi bandymai.

Jeigu linija prasideda tarp Veneros kalvos ir Mėnulio kalvos, o baigiasi ant Saulės kalvos, tai reiškia, kad žmogaus gyvenimas teka sėkminga vaga.

Jeigu linija prasideda nuo likimo linijos, o baigiasi ant Saulės kalvos, tai reiškia, kad žmogus pasieks didelę sėkmę, padedant savo talentui ir energijai.

Jeigu linija prasideda nuo proto linijos – žmogų pasieks sėkmė vidutiniame amžiuje, jeigu nuo širdies linijos – sėkmė ateis senatvėje.

Jeigu linija prasideda ant Veneros kalvos, reiškia, kad Jūs turite artistiškų gabumų.

Jeigu linija prasideda ant Mėnulio kalvos – sėkmės ženklas, galimybė tapti įžymiu žmogumi.

Jeigu linijos pabaiga turi daug išsišakojimų – nepatenkintos ambicijos, draskomos įvairių, nesusiderinančių interesų.

Jeigu linija kerta Saturno kalvą – didelę sėkmę pasieksite be kliūčių.

26. Intuicijos linija

Šios linijos būvimas yra labai jautrios asmenybės ženklas. Žmonės, pas kuriuos ši linija ryški, būna pranašai.

27. Marso kalvos viršūnė

Marso kalvos viršūnė charakterizuoja tokias savybes kaip vyriškumas, galimybė atlikti kažkokį žygdarbį.

Normalaus dydžio viršūnė – veiksmingas, drąsus žmogus.

Plokščia, neišsivysčiusi viršūnė – baimė, egoistiškumas.

Labai didelė viršūnė – sunkus, sarkastinis charakteris, išdavikas, linkęs į juodą humorą žmogus.

28. Sveikatos linija (Hepatica)

Kaip nebūtų keista, jei šios linijos nėra, tai reiškia, kad Jūs esate sveikas žmogus.

Gyli, ryški linija liudija apie blogą sveikatą, Jūsų organizmas silpnas.

Banguota linija – Jūs turite problemų su skrandžio traktu.

Neryški linija – valios neturėjimas.

Jeigu linija susiliečia su gyvenimo linija – į sveikatos būklę reikia atkreipti didelį dėmesį.

29. Mėnulio kalva

Normalaus dydžio kalva – jausmingas, romantiškas, artistiškas žmogus. Labai dažnai šiem žmonėm patinka jūra.

Plokščia, neišsivysčiusi kalva – žmonės, neturintys vaizduotės, yra šalti, fanatikai ir nepriima kitų nuomonės.

Labai didelė kalva – žmonės, linkę pasakoti nebūtus dalykus, meluoti.

Labai didelė, kieta kalva – žmonės, kurie turi labai lakią vaizduotę ir linkę į kūrybą.

Labai didelė, minkšta kalva – nepastovūs žmonės, greitai įsižeidžiantys, svajojantys.

Mėnulio kalva, susijungianti su Veneros kalva reiškia aistringą žmogų.

Jeigu Mėnulio kalva pasiekia plaštakos kraštą, tai žmogus yra linkęs į okultizmą.

chiromantija - burtų ratas